Γιατί University On Line;

Εξαιρετικά ευέλικτη διαδικτυακή μελέτη

Το University Online επιτρέπει την ολοκλήρωση της ύλης κάθε τίτλου σπουδών του 100% εξ αποστάσεως, μέσω της υπερσύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας του. Αυτό αφενώς μεν επιτρέπει την εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου (δεν απαιτούνται ενοικιάσεις ή ταξίδια), αφετέρου δε επιτρέπει στον φοιτητή να μελετήσει τις ώρες της ημέρας που τον βολεύουν περισσότερο, μεταξυ άλλων επιτρέποντας έτσι και την παράλληλη εργασία του.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η διαδικτυακή λειτουργία του University Online και οι υποτροφίες που αυτό παρέχει, επιτρέπουν τιμές που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο μόλις στο 50% των τιμών των αντίστοιχων πτυχίων της εγχώριας αγοράς των Κολεγίων και των διαδικτυακών Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Επαγγελματική ισοδυναμία πτυχίων με τα πτυχια των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ

Τα συνεργαζόμενα με το ON LΙNE UNIVERSITY Πανεπιστήμια έχουν μακροχρόνια και πολυεπίπεδη παρουσία τόσο στη χώρα τους όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δε απόφοιτοί τους προέρχονται και από τις πέντε ηπείρους ενώ τα προγράμματά τους σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων από όλους τους επιστημονικούς κλάδους παρακολουθούν σήμερα δεκάδες χιλιάδες φοιτητές. Τα εν λόγω Πανεπιστήμια δεν διαθέτουν μόνο εθνική αναγνώριση από τα αντίστοιχα Υπουργεία Παιδείας των χωρών ίδρυσης και εγκατάστασης αλλά και πολλές διεθνείς αναγνωρίσεις και πιστοποιήσεις από επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας εμβέλειας. Οι τίτλοι σπουδών Bachelor και Master που εκδίδονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, έχουν Ισοδύναμα Επαγγελματικά Δικαιώματα με αυτά των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Η αναγνώριση παρέχεται από το ΣΑΕΠ όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (νόμος 4093/12). Με βάση την αναγνώριση από το ΣΑΕΠ, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για την πρόσληψή τους σε δημόσιες υπηρεσίες.